Strona Główna » Konkursy
Powrót do Przeglądu Galerii

arrow Konkursy przyrodnicze (0)

W październiku odbyły się dwa szkolne konkursy przyrodnicze dla klas V i VI.

Z klas V w konkursie wzięło udział 9 uczniów. Oto wyniki:

I miejsce: Alicja Łysik i Mateusz Kaszuba z klasy V a

II miejsce: Tomasz Styn z klasy V a

III miejsce: Krzysztof Mącznik z klasy V a

 Z klas VI do konkursu przystąpiło 11 uczniów.

I miejsce:  Magdalena Wyrwał z klasy VI a

II miejsce:  Dominika Denisz z klasy VI a

III miejsce: Julia Wola z klasy VI a

 Gratulacje dla najlepszych przyrodników. Opiekun Jadwiga TaszakowskaKonkurs szkolny arrow Konkurs szkolny "Jestem Europejczykiem" (4)

W październiku odbył się w naszej szkole szkolny konkurs „Jestem Europejczykiem”
dla uczniów klas IV-VI .

1. Cele konkursu:
· Kształtowanie świadomości bycia obywatelami Europy.
· Popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej,
· Rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej.
· Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej.

2. Organizacja konkursu:

Konkurs miał charakter jednoetapowy i był skierowany do uczniów klas IV-VI. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było złożenie do nauczyciela koordynującego konkurs pracy plastycznej dotyczącej Unii Europejskiej do dnia 10. X. 2014r.

3. Wyniki konkursu:

I MIEJSCE:
Michał  Korpyś             klasa VI a
Kryspin  Leniarski         klasa VI a

II MIEJSCE:

Dawid Nowak               klasa IV a
Artur Kubara                 klasa IV a

III MIEJSCE:

 Izabela Mularczyk         klasa VI a
 Maria Nowak                klasa VI a

 

Najpiękniejsze prace umieszczone zostały na tablicach znajdujących się na korytarzu naszej szkoły.

Organizatorzy: Wioleta Strzecha, Kamila Żak.

 arrow Konkurs fotograficzny (0)

 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Pocztówka z wakacji”

 

 

Dnia 09.10.2014r zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego „Pocztówka z wakacji” organizowanego przez pedagoga szkolnego. Jury w składzie: Pani Barbara Targowska, Pani Dorota Matura, Pani Marzena Kleszcz wyłoniło zwycięzców:

 

 

Miejsce I – Aleksandra Wcisło klasa 3a

 

 

Miejsce II – Paulina Nelke klasa 6b

 

Miejsce III – Kryspin Leniarski klasa 6a

Serdecznie gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.

Pedagog szkolny: Marzena Kleszcz

 arrow MIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY 2014” (0)

MIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY 2014”

Do konkursu w okręgu katowickim zgłosiło się 23 017 uczniów z 811 szkół. Z naszej szkoły MATEUSZ KASZUBA (kl. IV a) - zdobył WYRÓŻNIENIE oraz MACIEJ DRONKA (kl. VI a) - zdobył WYRÓŻNIENIE.
Gratulujemy. Nauczyciel matematyki mgr Iwona Nowak

 arrow konkursy matematyczne „Asy IV klasy” i „Asy V klasy”. (0)

Dnia 6 czerwca 2014 i 11 czerwca 2014 odbyły się w szkole konkursy matematyczne „Asy IV klasy” i „Asy V klasy”. Głównym ich celem było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy oraz budzenie nawyku współzawodnictwa.

Wyniki konkursów:

Mateusz Kaszuba - 4 a – I miejsce, Tomasz Styn - 4 a – II miejsce.

Magdalena Wyrwał - 5 a - I miejsce, Paulina Pawlak 5 a – II miejsce,
Dominika Denisz -5 a i Eliza Skóra - 5 b – III miejsce.

Organizator: mgr Iwona Nowak

  Internetowy Konkurs Grafiki Komputerowej „Bezpieczna droga do szkoły”. :: bezpieczna droga arrow Internetowy Konkurs Grafiki Komputerowej „Bezpieczna droga do szkoły”. (13)

W maju przeprowadzony został w naszej szkole, Internetowy Konkurs Grafiki Komputerowej „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs był konkursem międzyprzedmiotowym zawierającym elementy plastyki, techniki oraz informatyki. Nastawiony na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Celem konkursu było:
- zainteresowanie uczniów przedmiotem,
- popularyzacja technologii informacyjnej poprzez zabawę, - wykorzystanie praktycznie umiejętności zdobytej na lekcjach,- popularyzacja internetu jako nośnika informacji,
- wykorzystanie programu graficznego Paint, - popularyzacja bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Konkurs skierowany był do uczniów klas 1 – 6. Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Dudek.
W konkursie brali udział:
klasy 1-3
Kacper Żychowicz 1 a, Sylwia Kak 1 a, Gabrys Musiał 1 a, Patryk Kiljański 1a, Nicole Mirza 1 a, Aleksandra Wcisło 2 a.
klasy 4-6
Kacper Kostera 4 a, Wiktor Różycki 5 b, Adriana Lupa 6 a, Kaniszewska Wiktoria 6 a, Jakub Kaźmierczyk 6 a, Norbert Łazarczyk 6 b, Dawid Piątek 6 b.

WYNIKI KONKURSU:

W kategorii klas 1 – 3

I miejsce Nicole Mirza 1 a

II miejsce Gabrys Musiał 1 a

III miejsce Aleksandra Wcisło 2 a

W kategorii klas 4 – 6

I miejsce Adriana Lupa 6 a

II miejsce Jakub Kaźmierczyk 6 a

III miejsce Kacper Kostera Klonowski 4 a

Wyróżnienie:

Dawid Piątek 6b

 

 

 

23 maja w Zespole Szkół Mechanicznych organizowany był Dzień Bezpieczeństwa. Chętni uczniowie naszej szkoły zdawali egzamin na kartę rowerową.
Karta rowerowa uprawnia nas do poruszania się rowerem po drodze. Jest potwierdzeniem sprawdzenia znajomości przepisów ruchu drogowego. Zastosowanie i proces uzyskania karty rowerowej reguluje Prawo o ruchu drogowym. Pamiętajmy, że abyśmy mogli się poruszać rowerem po drodze, gdy nie ukończyliśmy osiemnastu lat, musimy posiadać przy sobie kartę rowerową. Jeżeli karty rowerowej nie posiadamy możemy otrzymać pouczenie, rodzice sprawujący nienależytą opiekę nad dzieckiem mogą otrzymać także mandat. Jednocześnie musimy pamiętać, że nawet jeżeli nie posiadamy karty rowerowej, nie możemy poruszać się po chodniku. Zgodnie z ustawą chodnik jest przeznaczony dla pieszych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prędkość dopuszczalna na drodze obok chodnika przekracza 50km/h i ma on minimum 2 metry szerokości.
O wydanie karty rowerowej może ubiegać się każdy uczeń, który wyraża chęć jej uzyskania o ile ma ukończone 10 lat oraz uzupełniony: Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.
Do egzaminu przeprowadzanego przez policję przystąpiło 28 uczniów. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Egzamin praktyczny polegał na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

· jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)

· jazda po wyznaczonym torze prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach.
Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową to: Aleksandra Grela, Anastazja Gruszczyńska, Natalia, Kossowska, Krzysztof Mącznik, Wiktor Mutz, Wiktor Nowak, Szymon Lupa, Mateusz Kaszuba, Adrian Kowalik.

Gratulujemy uczniom, którzy przygotowali się do karty rowerowej.Koordynator p.A. Czarnik oraz p.M.Dudek

 

 Konkurs arrow Konkurs "Nie pal przy mnie proszę" (9)

Dnia 27.05.2014r trzej uczniowie klasy 2b pod opieka pedagoga szkolnego Pani Marzeny Kleszcz reprezentowali naszą szkołę w I Turnieju Wiedzy programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę” organizowanym wspólnie z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, a realizowanym na terenie SP27 w klasach II w roku szkolnym 2013/2014.

            Turniej polegał na udziale trzyosobowej drużyny w trzech kategoriach: sportowej, plastycznej oraz w teście wiedzy na temat programu i zagadnień z nim związanych. Praca do wykonania była ciężka. Pomimo, iż nasi reprezentanci nie weszli do pierwszej trójki zwycięzców, to bardzo dobrze wykonali swoje zadania. Po wytężonej pracy nadszedł czas na poczęstunek oraz wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu. Świetna zabawa towarzyszyła nam przez cały czas przez co mile spędzone chwile będziemy długo  pamiętali. Dzieciaki otrzymały dyplom dla szkoły za udział oraz indywidualnie każdy otrzymał medal.XI Edycja konkursu arrow XI Edycja konkursu "Mistrz klawiatury 2014" (5)

W dniu 13 maja odbył się po raz 11, w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz Klawiatury 2014”. W konkursie brali udział uczniowie klas 4 – 6 z następujących szkół z terenu Sosnowca: SP NR 1, SP NR 10, SP NR 22, SP NR 23, SP NR 27. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań informatycznych, doskonalenie technik szybkiego pisania, ćwiczenie poprawności pisania, rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami. Uczniowie pisali ten sam tekst, wylosowany fragment „Ludzi bezdomnych” 35 linijek tekstu.

I miejsce oraz tytuł „Mistrza Klawiatury 2014” otrzymał uczeń Bartłomiej Wadowski ze szkoły SP 10.
II i III miejsce zdobyły uczennice z naszej szkoły Aleksandra Chylak z 6 a oraz Alicja Łysik z 4 a ze szkoły SP 27.

Gratulujemy prędkości i precyzji wszystkim uczniom biorących udział w konkursie. Organizatorzy konkursu: mgr Iwona Bensaid oraz mgr Małgorzata Dudek.
Wyniki MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MISTRZ KLAWIATURY 2014

 Turniej piłki nożnej :: TURNIEJ arrow Turniej piłki nożnej (1)

30.04.2014. odbył się turniej piłki nożnej na stadionie piłkarskim na Niwce - Sosnowiec. Na turniej zaproszonych było pięć szkół. Chłopcy z naszej szkoły zajęli II miejsce, przegrywając ze zwycięzcami w rzutach karnych.Gratulujemy!. Opiekun: mgr Lech Wasilewski

 arrow Konkurs matematyczny "Wesoła matematyka" (0)

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Wesoła matematyka”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas VI. Składał się z dwóch etapów:
I etap – test na komputerze – krzyżówka i łamigłówka matematyczna,
II etap – część pierwsza – prezentacja plakatu promującego matematykę,
część druga – konkurs wiedzy matematycznej („gra w statki”).

Naszą szkołę reprezentowały uczennice :
I drużyna (VI b)– Anastazja Kiedrzynek i Klaudia Płoszejowska,
II drużyna (VI a) – Aleksandra Chylak i Paulina Imiołek – III miejsce.
Gratulujemy! Opiekun: mgr Iwona Nowak

 Wielkanocny Baranek - konkurs dla przedszkolaków :: baranek arrow Wielkanocny Baranek - konkurs dla przedszkolaków (1)

Konkurs dla Przedszkolaków ,, Wielkanocny baranek” rozstrzygnięty

Nasza szkoła była organizatorem Miedzyprzedszkolnego  Konkursu Świątecznego ,, Wielkanocny baranek”. Celem konkursu jest kultywowanie wielkanocnej tradycji, obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci,  zdobywanie i poszerzenie wiedzy o tradycjach, promowanie młodych talentów plastycznych oraz poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych i technik plastycznych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy, której motywem przewodnim był baranek wielkanocny. Baranki mogły być wykonane z dowolnych materiałów i dowolną techniką np.:  płaskiej (  kartka, wydzieranka, witraż, wyklejanka, wycinanka) , przestrzennej (  z modeliny, masy solnej, papieru, słomy ) lub haft. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 16.04.2014r. Laureaci konkursu wraz ze swoimi opiekunami zostali zaproszeni na akademię z okazji Świąt Wielkanocnych podczas której nastąpiło wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań dla nauczycieli. Nagrody laureatom wręczyła Pani wice –dyrektor  mgr Katarzyna Wiewiór wraz z organizatorkami konkursu mgr Renatą Smoleń i mgr Barbarą Ginał.arrow Szkolny Konkur Przyrodniczy dla klas IV (0)

10 kwietnia 2014 roku odbył się w naszej szkole konkurs przyrodniczy dla klas 4. Przystąpiło do niego 13 uczniów. Poziom, jaki reprezentowali był bardzo wyrównany. I miejsce i tytuł najlepszego przyrodnika klas 4 uzyskał Tomasz Styn uczeń z klasy 4a ,  II miejsce zajął Krzysztof Mącznik z tej samej klasy. III miejsce należy do Julii Hamerli z klasy 4b oraz Mateusza Kaszuby z klasy 4a. Gratulacje dla najlepszych przyrodników.Organizator konkursu: mgr Jadwiga TaszakowskaRegionalny Konkurs Informatyczny arrow Regionalny Konkurs Informatyczny "Komputerowy Guru" (7)

7.04.2014 w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu odbył się IX Regionalny Konkurs Informatyczny „KOMPUTEROWY GURU 2014”. W konkursie wzięło udział 54 uczniów z klas V-VI z 29 szkół podstawowych z regionu (Sosnowiec, Mysłowice, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Bytom, Chorzów, Jaworzno). Uczniowie pracowali indywidualnie przy komputerze, na wykonanie zadań mieli 50 minut. Wykonywali zadania praktyczne w środowisku pracy Windows i w programach pakietu MS Office 2003/2007. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Chylak z klasy 6 a oraz Szymon Gancarz z klasy 6 b.

Wyniki Regionalnego Konkursu Informatycznego "KOMPUTEROWY GURU":
I miejsce Małgorzata Lewoniuk Szkoła Podstawowa nr 39 Sosnowiec
II miejsce Marcel Nowakowski Szkoła Podstawowa nr 10 Sosnowiec
III miejsce Aleksandra Chylak Szkoła Podstawowa nr 27 Sosnowiec

Gratulujemy Oli tak dobrego wyniku.  Nauczyciel informatyki mgr Małgorzata Dudekarrow Szkolny Konkurs informatyczny "Komputerowy Guru" (0)

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU „KOMPUTEROWY GURU”

14 kwietnia odbył się szkolny konkurs informatyczny. W konkursie brali udział uczniowie, którzy chodzą na kółko informatyczne. Do rozwiązania uczniowie mieli 10 zadań praktycznych w programach: Paint, Word, Word Pad, Excel, Power Point. Zadania nie były łatwe. W konkursie brało udział 8 uczniów z klasy VI b oraz V a.Oto wyniki:

I miejsce
Anastazja Kiedrzynek 29 pkt.
Klaudia Płoszejowska 29 pkt.

II miejsce
Jakub Jakubczyk 28 pkt

III miejsce
Szymon Gancarz 27 pkt

Wyróżnienie
Dawid Piątek 26 pkt.

Będą dyplomy i oceny celujące oraz dodatnie punkty za udział. Gratuluję! organizator konkursu: mgr Małgorzata Dudek

 Konkurs arrow Konkurs "Ekologiczna marzanna" (5)

Konkurs na „Ekologiczną Marzannę” zorganizowany w dniu 21 marca 2014 r. przez „Samorząd Klas Młodszych”

Wyniki konkursu:

I miejsce - klasa I a

II miejsce - klasa II b

III miejsce - klasa II a i III aSzkolny konkurs arrow Szkolny konkurs "Ozdoby Wielkanocne na patyku" (15)

Wyniki konkursu z zajęć technicznych „Ozdoby wielkanocne na patyku”

W kategorii uczniowie klas I – III

I miejsce

Natalia Kwiecień klasa III b

Kamil Kwiecień klasa III b

W kategorii uczniowie klas IV - VI

I miejsce

Wiktoria Królewicz klasa VI b

Norbert Łazarczyk klasa VI b

II miejsce

Weronika Kwiecień klasa VI b

III miejsce

Krzysztof Mącznik klasa IV b

Wyróżnienie

Roksana Rokowska klasa IV a

Julia Wola klasa V a

Nikola Nowak klasa V b

Gratulujemy! organizator konkursu mgr Małgorzata Dudek

Uczniowie biorący udział w konkursie

Klasa 3 b

Natalia Kwiecień

Kamil Kwiecień

klasa 4 a

Roksana Rokowska

Damian Laskowski

Krzysztof Mącznik

Anastazja Gruszczyńska

Zuzanna Pazera

Klasa 5 a

Julia Wola

Maria Nowak

Klasa 5 b

Nikola Nowak

Klasa 6 b

Wiktoria Królewicz

Weronika Kwiecień

Norbert Łazarczyk

Organizator dziękuje za zaangażowanie i świetne pomysły.

 Szkolny konkurs informatyczny arrow Szkolny konkurs informatyczny "Kartka wielkanocna" (4)

Wyniki szkolnego konkursu z zajęć komputerowych „Najładniejsza Kartka Wielkanocna”. W konkursie brali udział uczniowie klas IV – VI.

I miejsce Magdalena Wyrwał klasa V a

II miejsce Aleksandra Chylak klasa VI a

III miejsce Marzena Przystalska IV b

Wyróżnienie

Paulina Imiołek VI a

Jakub Jobczyk IV a

Gratulujemy! Organizatorzy konkursu: mgr Iwona Bensaid oraz mgr Małgorzata Dudek

 Sukcesy w sporcie :: sport arrow Sukcesy w sporcie (2)

W ostatnich dniach marca 2014 r. odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłkę ręczną, siatkówkę i badmintona. Nasi uczniowie zajęli III miejsce w piłce ręcznej. Wyprzedziła ich SP42,  gdzie uczniowie są w klasie sportowej, a także Szkoła nr 9. Są więc są na samym szczycie.

W zawodach z siatkówki chłopcy doszli do finałów gdzie są w pierwszej czwórce najlepszych szkół Sosnowca.

Badminton to bezapelacyjne zwycięstwo naszych uczennic!!!! Ola Jacuniak z kl. 5A była najlepsza w Sosnowcu, a druga była Magda Wyrwał – też z 5 klasy. Dobrze to rokuje na przyszły rok.

W siatkówkę grały również dziewczęta. I te zawody to duży sukces – III miejsce w Sosnowcu!!!I miejsce  za najlepszą scenografię  :: scenografia arrow I miejsce za najlepszą scenografię (14)

I miejsce  za najlepszą scenografię 

 11 uczniów klasy I a wraz z wychowawczynią mgr Renatą Smoleń, 27.03.2014 wzięło udział  w eliminacjach międzyszkolnych XX Festiwalu Małych Form Teatralnych. Do II etapu zakwalifikowanych zostało 192 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych i grup integracyjnych z terenu Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, którzy zaprezentowali przedstawienia przygotowane pod kierunkiem (łącznie) 27 nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły przedstawili bajkę pt .:,, Calineczka”.Jury, któremu przewodniczyła aktorka Iwona Fornalczyk, w składzie: Jadwiga Felczak, Dorota Lichwała, Małgorzata Białas, Agnieszka Mirek, Halina Prusak, przyznało naszej grupie w  kategorii  NAJLEPSZA SCENOGRAFIA I miejsce. Nagrodę odbierzemy podczas finałowej gali, która odbędzie się 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) w Teatrze Zagłębia.arrow Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Wszystko jest liczbą". (0)

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Wszystko jest liczbą”

Konkurs adresowany był do uczniów klas VI. Jego celem było uświadomienie obecności matematyki w różnych dziedzinach nauki, kształcenie umiejętności zastosowania działań matematycznych w przyrodzie oraz wyszukiwania i zastosowania informacji. Składał się z trzech etapów:

  • pierwszy etap – test wyboru poprzedzony prezentacją multimedialną,
  • drugi etap – zadania otwarte,
  • trzeci etap – teleturniej (odbywał się w sali audiowizualnej).

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Dronka Maciej (VI a), Gancarz Szymon (VI b) oraz Jakubczyk Jakub (VI b).

Gancarz Szymon – II miejsce. Gratulujemy!

Opiekun: mgr Iwona Nowak, mgr Katarzyna Wiewiór

 Szkolny konkurs informatyczny :: klawiatura arrow Szkolny konkurs informatyczny (1)

13 marca 2014 po raz kolejny w naszej szkole odbyła się XI edycja SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „Mistrz Klawiatury”. Konkurs zorganizowała pani Małgorzata Dudek, nauczyciel informatyki. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas 4 – 6.

Najszybciej pisze i tym samym „Mistrzem klawiatury 2014” została:

Chylak Aleksandra z klasy VI a (prędkość pisania 299,5 znaków na minutę, poprawność 95,8 %).

II miejsce Alicja Łysik z klasy IV a (prędkość pisania 264,4 znaków na minutę, poprawność 93%).

III miejsce Jakub Jakubczyk z klasy VI b (prędkość pisania 157, 5 znaków na minutę, poprawność 94,8%).

Gratulujemy!!!

 arrow Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Wesołych swiąt" (0)

Uczeń klasy IV a KRZYSZTOF MĄCZNIK zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Wesołych Świąt”, którego organizatorem było Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu. Konkurs polegał na wykonaniu kartki bożonarodzeniowej z figur geometrycznych.
Gratulujemy – nauczyciel matematyki – mgr Iwona Nowak.

 arrow Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny (0)

27 listopada 2013 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny,w którym uczestniczyło 3986 uczniów z województwa śląskiego.
Najlepsze wyniki w szkole uzyskali uczniowie :
MATEUSZ KASZUBA IV a (39 miejsce w województwie),
MARIA NOWAK V a (78 miejsce w województwie),
MACIEJ DRONKA VI a (141 miejsce w województwie).

Gratulujemy – nauczyciele matematyki – mgr Iwona Nowak i mgr Katarzyna Makowska.

 arrow Konkurs przyrodniczy dla klas 5 (0)

W piątek 21 lutego 2014 roku odbył się konkurs przyrodniczy dla klas piątych pt. „Krainy geograficzne Polski”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów. Najwyższe miejsca należą do uczennic klasy 5a.

Oto wyniki:

I miejsce zajęła Dominika Denisz ,

II miejsce Magdalena Wyrwał,

III miejsce Julia Wola.

Nauczycielka przyrody Jadwiga Taszakowska.

 Świąteczna dekoracja drzwi  :: drzwi klasy arrow Świąteczna dekoracja drzwi (6)

Wyniki konkursu na świąteczną dekorację drzwi.
I miejsce 6b
II miejsce 4a i 4b
oraz wyróżnienia dla klas: 5a i 6a
Gratulujemy M.Podsiedlik

 arrow Konkurs matematyczny "Asy z VI klasy" (0)

Dnia 6 grudnia 2013 odbył się w szkole konkurs matematyczny „Asy VI klasy”. Głównym jego celem było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy oraz budzenie nawyku współzawodnictwa. Wyniki konkursu:

Szymon Gancarz (6 b) – I miejsce,

Jakub Jakubczyk (6 b) i Maciej Dronka (6 a) – II miejsce

Organizator: mgr Iwona Nowak

 Wyniki konkursów światecznych :: ozdoby arrow Wyniki konkursów światecznych (23)

Wyniki konkursów świątecznych

Komisja w składzie:
p. Katarzyna Wiewiór, p. Bernadetta Zielińska, p. Barbara Ginał, p. Małgorzata Dudek nie miała łatwego zadania, wszystkie prace były bardzo ładne, ale jak to w konkursie musiał być rozstrzygnięty, oto wyniki:

KONKURS „OZDOBY ŚWIATECZNE”

Klasy 1 – 3

I miejsce Natalia Kwiecień- 3 b

KONKURS „Kartka świąteczna” – zajęcia techniczne

I miejsce Kamil Kwiecień - 3 b

KONKURS „OZDOBY ŚWIATECZNE”

Klasy 4 - 6

I miejsce - Roksana Słowińska – 5 b
II miejsce Wiktoria Królewicz – 6 b
II miejsce - Weronika Kwiecień – 6 b
III miejsce - Łucja Uracz – 5 a

Wyróżnienia:
1. Jakub Charuza - 4 a – aniołek z gipsu
2. Roksana Rokowska - 4 a – bombka
3. Julia Hamerla – 4 b – bombka 6 szt
4. Maria Nowak - 5 a – anioł z plasteliny + makaron
5. Magdalena Wyrwał – 5 a – bombka
6. Julia Wola 5 a – choinka 2 szt
7. Paulina Nelke – 5 b – bombka, stroik
8. Sebastian Kociński – 6 a – bombka
9. Zuzanna Charuza – 6 a – bombka

KONKURS „KARTKA ŚWIĄTECZNA” – ZAJĘCIA TECHNICZNE
I miejsce – Bartosz Szumla 5 a
II miejsce – Eliza Skóra - 5 b
III miejsce - Maria Nowak – 5 a

KONKURS „KARTKA ŚWIĄTECZNA” – ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

I miejsce - Jakub Jobczyk – 4 a
II miejsce - Szymon Gancarz – 6 b
III miejsce - Magdalena Wyrwał - 5 a

KONKURS „KLAWIATOR”

I miejsce – Paulina Imiołek – 6 a

Gratulujemy !!!!

Prace Z KONKURSU zostaną wystawione w kiermaszu świątecznym, uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Organizator pani Małgorzata Dudek

Uczniowie biorący udział w konkursach:

KONKURS „OZDOBY ŚWIATECZNE”

Klasy 1 – 3

Kamil Kwiecień 3 b – kartka świąteczna

Natalia Kwiecień 3 b – choinka z piór

Klasy 4 – 6
1) Jakub Charuza - 4 a – aniołek z gipsu
2) Maria Nowak - 5 a – anioł z plasteliny + makaron
3) Roksana Rokowska - 4 a – bombka
4) Marzena Przystalska – 4 b – bałwan na żarówce - plastelina
5) Roksana Slowińska – 5 b – bombka – 3 szt.- łańcuch z makaronu, - bombka z makaronu
6) Łucja Uracz – 5 a – bombka
7) Sebastian Kociński – 6 a – bombka
8) Zuzanna Charuza – 6 a – bombka
9) Weronika kwiecień – 6 b – bombka
10) Magdalena Wyrwał – 5 a – bombka
11) Michał Korpyś - 5 a – aniołki 4 szt
12) Wiktoria Królewicz – 6 b – bombka
13) Paulina Nelke – 5 b – bombka, stroik
14) Julia Hamerla – 4 b – bombka 6 szt
15) Julia Wola 5 a – choinka 2 szt
16) Oliwia Grabowska – gwiazda z papieru

KONKURS „Kartka świąteczna” – zajęcia techniczne
1. Nikola Walęciak 4 a
2. Eliza Skóra – 5 b
3. Maria Nowak – 5 a
4. Bartłomiej Szumla – 5 a

KONKURS „Kartka świąteczna” – zajęcia komputerowe
1. Szymon Gancarz – 6 b
2. Magdalena Wyrwał – 5 a
3. Michał Korpyś – 5 a
4. Jakub Jobczyk – 4 a
5. Oskar Żuchowski – 5 a

KONKURS „KLAWIATOR”
1. Paulina Imiołek – 6 a
2. Wiktor Różycki – 5 b
3. Maciej Dronka – 6 a

 arrow Konkurs przyrodniczy dla klas 5 (0)

W listopadzie 2013 roku odbył się konkurs przyrodniczy dla klas 5. Przystąpiło do niego 19 uczniów. Największą wiedzą wykazała się Dominika Denisz z klasy 5a, która zajęła I miejsce, tuż za nią, na miejscu II ze stratą 0,5 punktu, koleżanka z klasy Magdalena Wyrwał, III miejsce należy do Julii Woli z tej samej klasy.

Nauczycielka przyrody Jadwiga TaszakowskaOwoce i warzywa źródłem zdrowia :: owoce konkurs arrow Owoce i warzywa źródłem zdrowia (5)

Dnia 08.11.2013 (piątek) został rozstrzygnięty konkurs „Owoce i warzywa źródłem zdrowia”. Wśród wielu bardzo ładnych prac komisja, której przewodniczyła Pani Dyrektor.  Punkty przyznawane były  w skali 1 - 6.
Oto wyniki :

I miejsce
zajęły równorzędnie:
   Marysia Nowak  - klasa V a
   Magda Wyrwał - klasa V a
II miejsce  
   Maja Rusiniak  - klasa V b
III miejsce
   Julia Wola - klasa V a

wyróżnienie
   Roksana Rokowska  - klasa IV a
                     Gratulujemy

                               M.Podsiedlikarrow Miejski konkurs Ortograficzny (0)

09 kwietnia 2013 r. w Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej odbył się „Miejski Konkurs Ortograficzny”. W kategorii klas IV – VI reprezentowały naszą szkołę cztery zdolne uczennice, zwyciężczynie eliminacji szkolnych:

· z klas czwartych Julia Wola (nauczyciel mgr Bernadetta Zielińska)

· z klas piątych Aleksandra Chylak (nauczyciel mgr Ewa Grobelny)

· z klas szóstych: Aleksandra Michalak (nauczyciel mgr Iwona Siodłak), Katarzyna Wosik (nauczyciel mgr Ewa Grobelny).

 

Aleksandra Chylak z klasy V A zdobyła wyróżnienie. GRATULUJEMY!

 

 arrow Międzyszkolny Konkurs "Mam talent" (0)

14 kwietnia 2013 r. po raz pierwszy odbyła się MIĘDZYSZKOLNA EDYCJA "MAM TALENT" w Szkole Podstawowej nr 19  w Sosnowcu.

Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Michalak z klasy VI a, która zachwyciła swoim występem tanecznym i zdobyła dwie nagrody

- II MIEJSCE

- NAGRODĘ  PUBLICZNOŚCI

Gratulujemy naszej uczennicy!

opiekunowie Samorządu: K. Wiewiór, M. PodsiedlikVII Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Bawimy się w Teatr”  :: konkurs teatr arrow VII Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Bawimy się w Teatr” (11)

VII Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Bawimy się w Teatr” odbył się 23 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu. Szkolne „Kółko Teatralne” prowadzone przez p. Bernadettę Zielińską  „wywalczyło” II miejsce  za przedstawienie muzyczne „Żabbing, czyli jak Kumka z Gumką jogging uprawiały”. Gratulujemy wykonawcom z klasy IV a, IV b i V b.arrow Konkurs matematyczny "Asy z V klasy" (0)

Dnia 6 czerwca 2013 r. odbył się w szkole konkurs matematyczny „Asy V klasy”.
W konkursie  uczestniczyli uczniowie klas V: Paulina Imiołek, Adrianna Lupa, Maciej Dronka, Patrycja Sitkowska, Klaudia Płoszejowska, Norbert Łazarczyk, Szymon Gancarz, Bartłomiej Kantorowicz, Jakub Jakubczyk, Konrad Stefaniak.
Wyniki konkursu:  Norbert Łazarczyk (5b) – I miejsce, Szymon Gancarz (5b) – II miejsce, Maciej Dronka (5a) – III miejsce.
Organizator : mgr Iwona Nowakarrow Miejski Konkurs " Czy znam region, w którym mieszkam?" (0)

25 kwietnia 2013 r. odbył się Miejski Konkurs " Czy znam region, w którym mieszkam?" zorganizowany w ramach obchodów XXI Dni Ziemi w Sosnowcu. Uczniowie z klas V reprezentowali naszą szkołę na tym konkursie.

Bartłomiej Kantorowicz z klasy V b zajął I MIEJSCE.

Gratulujemy wysokiego wyniku.       

opiekun: Katarzyna Wiewiórarrow Szkolny Konkurs z Przyrody (0)

6 czerwca 2013 r. odbył się w szkole międzyklasowy konkurs z przyrody dla klas V. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU Z PRZYRODY DLA KLAS V

PAULINA IMIOŁEK 29,5 p.

MACIEJ DRONKA 44 p. III MIEJSCE

PATRYCJA SITKOWSKA 41 p.

NORBERT ŁAZARCZYK 56 p. I MIEJSCE

JAKUB JAKUBCZYK 45 p. II MIEJSCE

SZYMON GANCARZ 44 p. III MIEJSCE

ADRIAN SUMA 39 p.

BARTŁOMIEJ KANTOROWICZ 35,5 p.

KONRAD STEFANIAK 29 p.

Gratulujemy uczniom dużej wiedzy przyrodniczej.

organizator: Katarzyna Wiewiór

 arrow MIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY 2013” (0)

MIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY 2013”

Do konkursu w okręgu katowickim zgłosiło się 22 982 uczniów z 802 szkół. Z naszej szkoły MACIEJ DRONKA (kl. V a – 7 miejsce w powiecie) oraz  DOMINIKA DENISZ (kl. IV a - 10 miejsce w powiecie) – zdobyli  WYRÓŻNIENIA -  gratulujemy.
Nauczyciele matematyki mgr Iwona Nowak oraz mgr Magdalena Siudak.Międzyszkolny Konkurs Informatyczny arrow Międzyszkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz Klawiatury 2013" (3)

Dnia 9 maja 2013 r. w naszej szkole już po raz dziesiąty odbył się Międzyszkolny Konkurs "Mistrz Klawiatury 2013". Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do doskonalenia umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera metodą "dziesięciopalcową". W konkursie brali udział uczniowie klas IV - VI ze szkół podstawowych z terenu Sosnowca: SP nr 6, SP nr 10, SP nr 16, SP nr 23, SP nr 27, SP nr 45, SP nr 46. Umiejętności pisania były sprawdzane za pomocą programu "Mistrz Klawiatury I".

Mistrzem Klawiatury 2013 została uczennica Julia Roch ze Szkoły podstawowej nr 46, która uzyskała prędkość pisania 429,4 znaków na minutę, poprawność pisania 93,4.

II miejsce z wynikiem 310,2 znaków na minutę i poprawnością 95,2 zajął Tomasz Brandys ze Szkoły Podstawowej nr 6

III miejsce z wynikiem 266, 4 znaków na minutę i poprawnością 92,7 zajął Bartłomiej Wadowski ze Szkoły Podstawowej nr 10.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu: mgr Małgorzata Dudek, mgr Iwona Bensaidarrow Szkolny konkurs z języka angielskiego (0)

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Konkurs odbył się dnia 17 kwietnia 2013

KLASY V

I MIEJSCE

Maciej Dronka

II MIEJSCE

Dawid Wiśniewski

Aleksandra Chylak

Paulina Imiołek

III MIEJSCE

Anastazja Kiedrzynek

Szymon Gancarz

KLASY VI

I MIEJSCE

Aleksandra Michalak

Filip Gołębiowski

II MIEJSCE

Patryk Lisek

Maciej Stachurski

Magdalena Kolczyk

III MIEJSCE

Sara Kucharska

 

 Nagrody i dyplomy :: apel arrow Nagrody i dyplomy (32)

 W poniedziałek tradycyjnie, odbyła się w naszej szkole uroczystość rozdania nagród, dyplomów, wyróżnień za osiągnięcia naszych uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Najlepsi uczniowie z wysoką średnią, zostali wyróżnieni dodatkowo zaproszeniem do kina.Konkurs grafiki komputerowej arrow Konkurs grafiki komputerowej "Pisanka wielkanocna" (8)

Szkolny konkurs grafika komputerowa "Pisanka wielkanocna". Organizatorami były: mgr iwona Bensaid oraz mgr Małgorzata Dudek.

I miejsce Natalia Rybak VI b

II miejsce Paulina Imiołek V a

III wiktoria Sito VI bKonkurs z techniki arrow Konkurs z techniki "Jajo wielkanocne" (7)

Szkolny konkurs z techniki dla klas 4 - 6 na najładniejsze jajo wielkanocne. zainteresowanie było duże, pomysłów jeszcze więcej.
Wyniki konkursu:

I miejsce Katarzyna Kozień klasa IV b

II miejsce Paulina Nelke IV b

III miejsce Paulina Imiołek V a

wyróżnienie:

Maria Rudzińska V a

Hubert Pryciuk IV b

Organizatorem była mgr Małgorzata Dudekarrow Szkolne eliminacje do Regionalnego konkursu Informatycznego (0)

W tym roku szkolnym już po raz VIII nasi uczniowie biorą udział w Regionalnym Konkursie Informatycznym " Komputerowy Guru". Etap I szkolny odbył się w macierzystej szkole 25 marca. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 45 pytań. Najlepiej rozwiązał test ARTUR MAJ z klasy VI b.W II etapie szkolnym - zadania praktyczne w środowiski Widows i programach pakietu MS Office 2003 - najlepszy okazał się Filip Gołębiowski z klasy VI c. Bedzie reprezentował naszą szkołę w REGIONALNYM KONKURSIE „KOMPUTEROWY GURU” organizowanym przez nauczycieli z Koła Informatyków z Sosnowca. Konkurs odbędzie się w SP nr 6 w Sosnowcu.
Nad przebiegiem konkursu na terenie SP 27 czuwała mgr Małgorzata Dudekarrow Międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV (0)

7 marca odbył się międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV. Do finału zakwalifikowało się 9 uczniów, w tym 4 uczennice z naszej szkoły. Najlepszą czwartoklasistką z przyrody w mieście okazała się Julia Wola z klasy IV a, która zajęła I miejsce, natomiast II miejsce zajęła Dominika Denisz z tej samej klasy.

22 marca odbył się szkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV. Udział w nim wzięło 14 uczniów. I miejsce zajęła Paulina Pawlak, II miejsce - Magdalena Wyrwał, III miejsce - Dominika Denisz i Julia Wola. Wszystkie uczennice z klasy IV a.

 

 arrow Konkurs matematyczno - plastyczny (0)

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Plastyczny „sKOŁOwani”

Konkurs adresowany był do uczniów klas V i VI. Jego celem było inspirowanie dzieci do podejmowania prób matematycznych w pracach plastycznych, kształcenie wyobraźni oraz inwencji twórczej.

Weronika Kwiecień kl. V b – wyróżnienie. Gratulujemy!

Opiekun : mgr Iwona NowakDzień Bezpiecznego Internetu :: bezpieczny internet arrow Dzień Bezpiecznego Internetu (12)

5 lutego, już po raz 10, w prawie 100 krajach na całym świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce obchody DBI od 2005 roku organizowane są przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Również w naszej szkole uczniowie na lekcjach informatyki i na godzinach wychowawczych szczegółowo omawiali ten temat, tak ważny dla dzieci i rodziców. Odbył się konkurs pt. : "Bezpieczny internet".arrow Finał wojewódzkiego konkursu przyrodniczego (0)

W grudniu odbył się finał wojewódzkiego konkursu przyrodniczego "Przyroda wokół nas". Uczeń z klasy VIa Oskar Stobieniecki zajął VIII miejsce. W drodze do finału musiał pokonać sporą liczbę kandydatów, ponieważ startowało aż 300 uczestników. Opiekun Jadwiga Taszakowskaarrow Konkurs przyrodniczy dla klas VI (0)

W grudniu odbył się w naszej szkole konkurs przyrodniczy dla klas szóstych.
I miejsce zajął Oskar Stobieniecki z klasy VIa, II miejsce Emilia Latkowska z klasy VIb, III miejsce Miłosz Lis z klasy VIb.arrow X edycja konkursu szkolnego "Mistrz Klawiatury (0)

Dnia 15 stycznia 2013 roku odbyła się X edycja konkursu "Mistrz Klawiatury 2013".

TYTUŁ MISTRZA KLAWIATYRY 2013 OTRZYMUJE

FLAK BARTOSZ z klasy VI b
prędkość pisania 212,5 znaków na minutę, poprawność 94,5

TYTUŁ WICEMISTRZA KLAWIATURY OTRZYMUJE

JAROSŁAW DZIEŃGOWSKI z klasy VI c
prędkość pisania 213,4 znaków na minutę, poprawność 94,2

Gratulujemy!!!

Organizatorem konkursu jest p. Małgorzata Dudek oraz p. I. Bensaid